Seyehat Sigortası Nedir ?

SEYAHAT SİGORTASI NEDİR? SEYAHAT EDENE HANGİ FAYDALARI
SAĞLAR?

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına
veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık
risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Bu sigorta ile seyahat tarihleri arasında
meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali
sonucunda, poliçede belirtilen teminatları sağlar.
Yaptırılacak Seyahat Sigortası ile yurt dışı seyahate çıkacak olan sigortalı, hem vize
alabilmenin ön koşulunu sağlamış hem de seyahat sırasında karşılaşabileceği risklerden sağlık
başta olmak üzere poliçede belirtilenlere karşı önlem almış olur.

SEYAHAT SİGORTASININ SÜRESİ NASIL BELİRLENİR?

 

Sigortanın süresi ise yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının
pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an
sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin
pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit
edildiği an sona erer.
Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta
poliçesinde belirtilir.

SEYAHAT SİGORTASI PRİMLERİ NASIL BELİRLENİR?

Seyahat edilecek ülke, seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri ile seyahat edecek kişi sayısı,
kişilerin yaşları, cinsiyetleri ve poliçenin teminat limitleri gibi bilgiler sigorta priminin
hesaplanmasında rol oynar